Utbildningar

Det som slutar att bli bättre upphör att vara bra

Vi menar att du redan har en massa kunskap. Ju bättre du blir att omsätta den i handling ju bättre resultat får du. Enkelt.

Tänk dig att du ska klättra upp på ett tak och behöver en stege. Du har en massa stegar som du lägger på hög. Funkar det bra att klättra då? Om stegarna får representera kunskap så räcker det inte med att ha en massa kunskap, vi måste också kunna omsätta den i praktiken för att det ska skapa värde för dig själv och andra. Det räcker med en stege som du använder på det sätt som funkar, ställ den upp mot taket.

HurbildningTM

Varför gör vi som vi gör när vi vet det vi vet? Vi påstår att kunskap är värdelös… så länge den inte omsätts i handling – och därför kallar vi våra utbildningar för Hurbildningar. Våra utbildningar är alltså inga traditionella klassrumsutbildningar baserade enbart på kunskapsöverföring utan utvecklingsprogram med fokus på varför och hur du omsätter dina nyvunna insikter, idéer och kunskaper till färdigheter i din egen vardag.

Våra utbildningar

Här kan du läsa mer om våra aktuella utbildningar.

Ledarskapsutbildning

Upplever du att det är svårt att få till det riktigt bra med måluppfyllelserna, antingen för egen del eller för din orga...

Referenser

"Denna utbildning kan jag verkligen rekommendera! Gick den förra hösten och förutom väldigt kunniga och engagerade utbildare är upplägget väl genomtänkt och du får alla förutsättningar att lära och mod att reflektera och förändra!"
Carolina Pettersson
AFRY
"Det kan vara just denna utbildning som gör skillnad för dig. Så var det i alla fall för mig. Jag har med den fått så mycket mer insikt i hur jag reagerar och agerar i olika situationer. Jag har fått verktyg och metoder för för hur jag kan påverka min egen reaktion och hur jag agerar. Detta kan underlätta vardagen avsevärt i alla kontakter jag har med andra."
Marie Ahxner
AFRY
"En jättebra utbildning om du vill förstå dig själv och andra bättre. Att bättre förstå hur de tänker och varför de säger och agerar som de gör, så att ni sen bättre kan kommunicera med varandra."
"Vill du bli en av dem där fantastiska ledarna som man bara fastnar för så fort dem säger hej? Vill du vara den där föräldern som bara sprudlar av positiv energi trots att han har nedkräkt tröja och en skrikande bebis i famnen? Då finns det inte så mycket att tveka på. Gå kursen så är den personen snart du."
"Vill du bli en bättre människa? Vill du få ett bättre liv. Gå kursen."