Fredrik Tojén

Ledare med erfarenhet från stora och små organisationer. Bidrar till utveckling och gillar att kombinera helheten med detaljerna. Har koll på formalia, vad som gäller när en organisation har anställda mm. Exempel på uppdrag är att implementationer av kollektivavtal, interimschef och projektledare för produktionslinje. Medgrundare och delägare i ForwardByMy AB.

0730 670 840
fredrik@forwardbymy.com
Fredrik Tojén